ساختمان مسکونی گنجی 5

موقعیت : تهران ، میدان تجریش ، خیابان فناخسرو، خیابان گنجی ، پلاک 5

مشاور – مدیر پیمان : مهندسین مشاور آکران

معمار و طراح : معین افضل خانی ، زهرا عزیزی

همکاران طراحی : شیما شیخ محمدی ، مینا موسوی ، پوریا مزاری ، علی فلاح زاده ، سید مهدی میرحبیبی ، سارا توکلی

شماره شهرسازی : 10065109

ناظر ذیصلاح : کیمیا طرح اسپرلوس

مجری ذیصلاح :شرکت برنا عمران پی افزا

سال شروع : اردیبهشت 1401

سال پایان : شهریور 1404